2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

10. 05. 2019 / CLLD

Razpis zaključen

LAS V objemu sonca z dnem 10. 5. 2019  objavlja
2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: do srede, 12. 6. 2019 (do 13.00 ure – v primeru osebne dostave).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 355.000,00 evrov.

Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/  

Dodatne informacije: po elektronski pošti: , po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Vprašanja sprejemamo do 7. 6. 2019.

Razpisna dokumentacija: 

1. 2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
2. Vloga za prijavo operacije – prijavni obrazec 
Priloga 1: Finančni načrt operacije
Priloga 2: Časovni načrt aktivnosti
Priloga 15: Pogodba o sodelovanju med nosilcem operacije in partnerji
3. Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge
4. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 2. 2. 2018
5. Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18)
6. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
7. Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije  

 

Pravna podlaga:              
- Uredba CLLD              
- SLR za LAS V objemu sonca  

Objava 2. JP iz EKSRP.docx

2. javni poziv za izbor operacij iz EKSRP.pdf 
Vloga za prijavo operacije na 2. JP iz EKSRP.docx 
Priloga 1_Financni nacrt operacije.xlsx 
Priloga 2_Časovni načrt aktivnosti.xlsx 
Priloga 15_Pogodba o sodelovanju-med-nosilcem operacije in partnerji.docx 
Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge.pdf 
Navodila za upravičene stroške CLLD.pdf 
Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020.pdf 
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, 27.5.2016.PDF 
Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.pdf 
Uredba CLLD.pdf 
SRL LAS V objemu sonca_potrjena_čistopis_april 2019.pdf