V novem programskem obdobju 2021–2027 ustanavljamo nov LAS V objemu sonca

06. 02. 2023 / CLLD

Razpis zaključen

Lokalna akcijska skupina LAS V objemu sonca, ki deluje za razvoj podeželja, vabi predstavnike javnega, ekonomskega in civilnega sektorja k včlanitvi v lokalno partnerstvo.

K včlanitvi so vabljeni tako člani iz programskega obdobja 2014-2020, kot tudi ostali. 

Novo partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Pristopna izjava in več informacij je na spletni strani LAS V objemu sonca https://www.las-vobjemusonca.si/

Za podpis ustanovne pogodbe je potrebno izjavo oddati do 9. 2. 2023.

Članstvo v LAS je sicer prostovoljno in odprtega tipa, tako se lahko za članstvo odloči tudi po ustanovitvi LAS.

S prijaznimi pozdravi,

LAS V objemu sonca 
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
Kromberk, Cesta 25. junija 1F 
5000 Nova Gorica 
Tel.: 05 330 66 81 
e-pošta: las-vobjemusonca@rra-sp.si