IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE – VOGRSKO - 1. FAZA

08. 12. 2021 / JAVNA NAROČILA

Razpis zaključen

Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil in na spletni strani Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d. objavljeno naročilo za: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA  VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE – VOGRSKO - 1. FAZA.

Oznaka naročila je JN008264/2021-B01.

Povezave:

https://www.vik-ng.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=427855 

 

Dokumentacija:

SKLOP 1

Vodovod Renče - Bukovica (Britof) - PZI.pdf

Vodovod in kanalizacija Renče (stari most) - Arčoni - PZI.pdf

Vodovod in kanalizacija Renče - Žigoni - PZI.pdf

Vodovod Bukovica (Britof) -Bilje-PZI.pdf

Vodovod Bazara na odseku Dolgo - Volčja Draga - PZI.pdf

Povezovalni fekalni kanal Renče - Bilje - PZI.pdf

 

JR

N3 CR Renče-Bukovica - PZI.pdf

 

SKLOP 2

PZI EKK Renče -Žigoni.pdf

PZI EKK Renče - Arčoni.pdf

Kabelska kanalizacija ob povezovalnem fekalnem kanalu Renče-Bilje-PZI.pdf