Izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko

02. 03. 2022 / KONCESIJE

Razpis zaključen

Obveščamo vas, da je bil za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti za območje Občine Renče-Vogrsko izbran koncesionar BENKO Pogrebne storitve in cvetličarstvo d.o.o., Prvačina 76A, 5297 Prvačina.

Obvezna gospodarska javna služba 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe (koncesionarja) ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe (koncesionarja), vključno z uporabo le-teh.

Javni razpis je bil izveden v skladu z Odlokom o načinu zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 13/2020).