Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

20. 07. 2022 / KONCESIJE

Razpis zaključen