POTI MIRU

Dolino Soče, Vipavsko dolino, Goriško, Kras, Idrijsko-Cerkljansko ter Gorenjsko je pred 100 leti močno zaznamovalo dogajanje med prvo svetovno vojno. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin (kaverne, jarki, spomeniki, obeležja, ostanki ozkotirnih železnic, vojaških taborov, bolnišnic …), ki predstavljajo pomembno dediščino slovenske in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte na nekdanji frontni črti je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi in drugimi posebnostmi doline Soče povezana v Pot miru od Alp do Jadrana. 

 

Skozi občino Renče-Vogrsko poteka odsek Nova Gorica – Lokvica, ki je dolg 22,6 km. Renče so bile v času prve svetovne vojne v neposrednem zaledju fronte. V kraju je bila vojaška bolnišnica. O delovanju vojaške sanitete se lahko podučite v mini muzeju Renče 1914–1918, ki je urejen v prostorih stare vežice na pokopališču Renče – Lukežiči. V bližini sta ohranjeni še dve vojaški pokopališči (Renče – Žigoni, Oševljek). Iz Renč se Pot miru prične dvigati proti Krasu. Nad krajem Vinišče je muzej na prostem, ki prikazuje organiziranost vojaške obrambe na tem delu frontne črte. Pot se nadaljuje mimo Pomnika miru Cerje, kjer je med drugim urejen Informacijski center Pot miru, do Lokvice, kjer se odsek zaključi.

 

Vse potrebne informacije o poteh miru, pa so objavljene na spletni strani: https://www.thewalkofpeace.com/sl/

pot miru