CERKEV SV. JUSTA

V centru vasi Vogrsko stoji cerkev sv. Justa, naslednica isto posvečene cerkve, ki je prej stala ob potoku Vogršček in se omenja z letnico 1493. Ko je bila starejša cerkev porušena se je v novo zgrajeno cerkev prenesel le majhen kropilnik z letnico 1599. Novejša cerkev je bila zgrajena v 17. stoletju in je tipična klasicistična stavba, ki je bila v 18. stoletju barokizirana.

svJust