CERKEV SV. MOHORJA IN FORTUNATA

Župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata je prvič omenjena leta 1470. Sedanja poznobaročna stavba je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja, med 1. in 2. svetovno vojno močno poškodovana in obakrat obnovljena.

svMohorFortunat