SPOMENIKI IN OBELEŽJA

Večen spomin na pretekle dogodke in pomembne osebnosti nosijo tudi spomeniki in obeležja, ki se nahajajo na območju naše občine. 

spomenik

RENČE: 

Spomenik primorskim gradbincem pri OŠ Renče

Centralno zasnovan spomenik s konstruktivističnimi elementi, ki ponazarjajo potek gradnje je delo znamenitega kiparja Negovana Nemca. Postavljen je ob OŠ Renče, kjer je v preteklosti delovala tudi obrtna šola za zidarje.

Spomeniki in znamenja vezana na odpor proti fašizmu in NOB

Vsako obeležje vsebuje zanimivo zgodbo, ki kaže na herojstvo naših ljudi med tako strašno preizkušnjo kot je vojna. 

-    Spominski kamen v Martinučih, narejen v spomin na tiskanje odporniškega časopisa DELO.
-    Spomenik sestanku na Kremancah
-    Grobnica padlih na pokopališču ob stari kapelici
-    Spomenik 78 žrtvam iz Renč med NOB na placu v Renčah
-    Spominska plošča žrtvam v Ozrenju
-    Spomenik organizatorjem oskrbe in GVP pri opekarnah
-    Spominska plošča Emilu Bizjaku – Juriju, borcu Prve Kraške čete, Latniki nad Mohorini
-    Plastika Lucijana Bratkoviča – Bratuša pri OŠ Renče
-    Spominska plošča Antonu Veluščku – Matevžu, narodnemu heroju na hiši Trg 25
-    Doprsni kip Marija Preglja – Darka, junaka, padlega borca Gregorčičevega bataljona
-    Spominska plošča, posvečena Komandi mesta Dornberk, Komandi Goriškega vojnega področja        in Partizanski straži Renče na fasadi Kulturne dvorane
-    Spominska plošča mučencem v karabinjerski postaji, sedaj Žigoni 3
-    Spomenik Tigrovcem iz Renč in okolice na placu v Renčah
-    Spominska plošča padlim kurirjem Kurirske postaje P-12 na lovski koči na Kremancah
-    Kamniti napis TITO na pobočju Velikega vrha
-    Obeležje partizanskemu skladišču "333"

BUKOVICA -VOLČJA DRAGA:

Spomenik NOB v Bukovici

Sveti Ot 

Točka z razglednoploščadjo in spomenikom padlim borcem v drugi svetovni vojni, ki se dviga nad območjem gričev. Po pripovedi nekaterih krajanov, naj bi se na območju sv. Ota nahajala energetska polja. 

VOGRSKO: 

Spomenik Okroglica in tržnica

Spominsko obeležje naokroglici je posvečeno spominu na veliko zborovanje leta 1953 in prisotnost maršala Tita kot glavnega govornika.

Spominska plošča partizanski tiskarni Ančka 222

Marmorna spominska plošča (Vogrsko 154) je posvečena tiskarni Ančka, prvi primorski partizanski tiskarni, ki je delovala v bunkerju te hiše od marca do avgusta 1944.