NATURA 2000

V občini Renče - Vogrsko obstajajo kar 3 območja, ki spadajo v Naturo 2000 (območja z zaščitenimi živalskimi vrstami).

Dolina Vipave: Laška žaba, laški potočni piškur, primorska podust, primorska belica, mazenica, grba, pohra, navadna nežica, kapelj, ozki vrtenec, navadni škržek, strašnični mravljiščar, močvirski cekinček, travniški postavnež, črtasti medvedek, koščični škratec, močvirska sklednica, vidra, rogač, veliki pupek, hribski urh, močvirski krešič, veliki studenčar.

Vipavski rob: Sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, sokol selec, velika uharica, podhujka, slavec, slegur, pisana penica, kotorna, črna žolna, črnočeli srakoper, pivka, rjava cipa, rjavi srakoper, smrdokavra, vijeglavka, črni škarnik, puščavec, veliki strnad.

Kras: Kačar, veliki skovik, velika uharica, podhujka, smrdokavra, hribski škrjanec, rjava cipa, rjavi srakoper, vrtni strnad, beloglavi jastreb, kotorna, planinski orel, sokol selec, poljski škrjanec, puščavec, veliki strnad.

natura2000