Ključni dokumenti ZSST

Sklep o imenovanju Zelenega koordinatorja Občine Renče - Vogrsko
MZ zeleni koordinator (občina Re-Vo).pdf

Sklep o imenovanju zelene ekipe Občine Renče - Vogrsko
Sklep o imenovanju zelene ekipe Občina Re-Vo.pdf

Analiza stanja Občine Renče - Vogrsko
ANALIZA STANJA _ Občina Renče_Vogrsko januar 2021.pdf

Poročilo in analiza anket obiskovalcev, prebivalcev in turističnega gospodarstva v občini Renče - Vogrsko
Analiza in poročilo anket Obcina Rence - Vogrsko.pdf

Poročilo o zelenih kazalnikih turistične destinacije Renče - Vogrsko
INDIKATORJI - porocilo Slovenia green (obcina rence-vogrsko).pdf

Kulturna dediščina Občine Renče - Vogrsko
NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA OBČINE RENČE_VOGRSKO 2020.pdf

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green
priročnik za pridobitev znaka slovenia green.pdf

 

Ostali dokumenti:
Eticni kodeks v turizmu.pdf
Dogovor-o-spodbujanju-zmanjsanja-uporabe-plasticnega-pribora-v-slovenskih-obcinah (1).pdf
Strategija razvoja turizma Vipavkse doline
Regionalni_razvojni_program_severne_primorske
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 (ključni poudarki)
Celotna prometna strategija Goriške