CIVILNA ZAŠČITA

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Dežurni telefon: 051 647 007

Email:

Načrt aktiviranja 2020 Renče-Vogrsko - delovna.pdf
ZIR požar NOVO 2016 - delovna verzija.pdf
Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.pdf

CZ

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE

Milivoj Perkon, telefon: 051-647-007

NAMESTNIK POVELJNIKA

Mauro Makovec, telefon 041-377-636

Tomaž Arčon, telefon 040-423-597

ČLANI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

Ime in priimek Funkcija in zadolžitve
   
Valentin Beltram Svetovalec za porušene objekte in infrastrukturo
Tadej Simčič Poveljnik PGD Renče-Vogrsko
Tomaž Arčon Svetovalec za geološke zadeve
Vilijem Košuta Vodja tehnične ekipe
Igor Frančeškin Svetovalec za zveze 
Jože Fabijan Vodja ekipe konjenikov
Tomaž Stres Vodja ekipe za podporo
Tai Žnidarčič Vodja ekipa za prvo pomoč
Alan Rijavec Poverjenik za KS Renče
Boris Živec Poverjenik za KS Vogrsko
Katrin Žnidarčič Poverjenik za KS Bukovica-Volčja Draga
Erik Gregorič  Vodja ekipe za operativo

ČLANI EKIP CIVILNE ZAŠČITE

Tehnična ekipa

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Vasja ŽIŽMOND Član ekipe
Jaka STANIČ Član ekipe
Denis COTIČ Član ekipe
Dragan PERKON Član ekipe
Anton GORJAN Član ekipe
Primož KANTE Član ekipe
Patrik KOGLOT Član ekipe
Uroš ŠTOKELJ Član ekipe
Matej NARDIN Član ekipe
Katja SULIČ Član ekipe

Ekipa za podporo 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Gregor ČERNE Član ekipe
Leo KOCINA Član ekipe
Igor LAPAJNE Član ekipe
Kristjan PADOVAN Član ekipe
Denis KOFOL Član ekipe
Sandi KERŠEVAN Član ekipe
Mitja ŠVARA Član ekipe
Erik ŠVARA Član ekipe

Ekipa prve pomoči

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Janja HAJNA Namestnica vodje ekipe
Lea VIDIĆ Član ekipe
Nika URŠIČ Član ekipe
Patrik ŠTRUKELJ Član ekipe
Ela STRES Član ekipe
Aljaž TROHA Član ekipe
Sara KOBAL Član ekipe
Asja POLJAK Član ekipe
Pia ČERNE Član ekipe

Ekipa konjenikov

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Srečko ŠPACAPAN Namestnik vodje ekipe
Ljubo POLANC Član ekipe
Jože OREL Član ekipe
Andraž KONIČ Član ekipe

SKUPAJ 46