CIVILNA ZAŠČITA

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Dežurni telefon: 051 647 007

Email:

Načrt aktiviranja 2020 Renče-Vogrsko - delovna.pdf
ZIR požar NOVO 2016 - delovna verzija.pdf
Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.pdf

CZ

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE

Milivoj Perkon, telefon: 051-647-007

NAMESTNIK POVELJNIKA

Mauro Makovec, telefon 041-377-636

ČLANI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Vasja MOZETIČ Poveljnik PGD Renče-Vogrsko
Erik KOMEL Predstavnik Policije
Tai ŽNIDARČIČ Vodja ekipe za prvo pomoč
Valentin BELTRAM Svetovalec za porušene objekte in infrastrukturo
Janja LIPUŠČEK Svetovalec za radiobiološko in kemijsko zaščito
Vilijem KOŠUTA Član štaba za tehnično vzdrževanje
Tomaž ARČON Svetovalec za geološke zadeve
Tomaž STRES Vodja ekipe za podporo
Igor FRANČEŠKIN Svetovalec za zveze
Jaka STANIČ Vodja tehnične ekipe
Jože FABJAN Vodja ekipe konjenikov
Alan RIJAVEC Poverjenik za KS Renče
Denis PLAHUTA Poverjenik za KS Bukovica-Volčja Draga
Boris ŽIVEC Poverjenik za KS Vogrsko

 

ČLANI EKIP CIVILNE ZAŠČITE

Tehnična ekipa

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Ivo GREGORIČ Namestnik vodje ekipe
Blaž SAKSIDA Član ekipe
Vasja MIKLAVČIČ Član ekipe
Matjaž BAVDAŽ Član ekipe
Vasja ŽIŽMOND Član ekipe
Jaka STANIČ Član ekipe
Denis COTIČ Član ekipe
Dragan PERKON Član ekipe
Anton GORJAN Član ekipe

Posebna ekipa 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Tomaž STRES Vodja ekipe
Hermina OGRIČ Namestnica vodje ekipe Vodnica psa
Igor LEBAN Vodnik psa
Alan ČOHA Reševalec iz vode
Andraž FURLAN Reševalec iz vode
Uroš IPAVEC  

Ekipa prve pomoči

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Aleksander REJC Vodja ekipe
Janja KOBAL Namestnica vodje ekipe
Jernej FURLAN Tehnični vodja
Danijela FURLAN Članica ekipe
Aljoša BRATINA Član ekipe
Gregor KOBAL Član ekipe
Tai ŽNIDARČIČ Član ekipe

Ekipa konjenikov

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ZADOLŽITVE
Jože FABIJAN Vodja ekipe
Srečko ŠPACAPAN Namestnik vodje ekipe
Mojca MOZETIČ Članica ekipe
Ljubo POLANC Član ekipe
Jože OREL Član ekipe
Andraž KONIČ Član ekipe
Viljem Vojko KONIČ Član ekipe