Odločba v zadevi ugotovitve statusa grajenega javnega dobra

29. 03. 2022 / RAZPISI

Za nepremičnine k.o. 2319 Bukovica, parc. št.: 334/1, 606/1, 607/1, 610/8, 613/1, 613/2, 614/4, 618/6, 639, 649/1, 649/1, 673
in k.o. 2314 Vogrsko, parc. št: 1107/3, 1111/1, 1118/1, 1119/10, 1119/3, 1119/4, 1121, 1123/1, 1124, 1129/15, 1129/3, 1129/5, 1130/1, 1130/7, 1130/8, 1132/11, 1136/1, 1137/2, 1137/3, 1174, 1296/1, 1585, 1594.