Ugotovitvena odločba o izbrisu zaznambe javnega dobra

29. 03. 2022 / RAZPISI

Pri nepremičnini s parc. št. 1110/2 k.o. 2314 Vogrsko.