Ugotovitvena odločba o ukinitvi zaznambe javnega dobra za k.o. 2319 Bukovica parc. št. 275/6, 609/10, 610/2, 615/13, 617/5, 652/3 in 653 ter k.o. 2314 Vogrsko parc. št. 1129/14, 1299/1, 1352, 1586, 1629, 643/11

05. 05. 2022 / RAZPISI