Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine s pripadajočo stavbo, katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 90/4

12. 07. 2022 / RAZPISI

Objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine s pripadajočo stavbo, katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 90/4.

V prilogi sta besedilo namere o oddaji v brezplačno uporabo in izjava o zainteresiranosti.

Namera.pdf

Izjava.pdf