Namera za sklenitev neposredne pogodbe za najem dela stavbe 444-7 (ID oznaka 2322-444-7), Trg 25, 5292 Renče, prostor v drugem nadstropju ZD Renče

13. 07. 2022 / RAZPISI

Objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za najem dela stavbe 444-7 (ID oznaka 2322-444-7), Trg 25, 5292 Renče, prostor v drugem nadstropju ZD Renče. V prilogi sta besedilo namere za sklenitev neposredne pogodbe za najem in obrazec za ponudbo.

NameraNajem.pdf

Ponudba.pdf