Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

02. 12. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022, ki je podlaga za izvedbo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela izpad krme zaradi suše leta 2022.

Finančna pomoč je namenjena za kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji 2 glavi velike živine (GVŽ), povprečno obtežbo 0,9 GVŽ na hektar in kmetijske površine, na katerih:

  • nad 60 odstotkov znaša 38 evrov,  od 30 do 60 odstotkov znaša 19 evrov,
  • nad 60 odstotkov znaša 95 evrov, od 30 do 60 odstotkov znaša 47,50 evra.
  • gojijo deteljno travne mešanice, deteljo, travno deteljne mešanice, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri in večkosni, trajni pašnik – sveže, lucerno in travniške sadovnjake in na katerih je poškodovanost: gojijo koruzo v zrnju, koruzno silažo, krmno ogrščico, krmno peso, krmno repo, krmno repico, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek, krmno korenje in na katerih je poškodovanost:

 

Za izračun GVŽ se upoštevajo naslednje vrste rejnih živali: govedo, drobnica, kopitarji in prašiči.
Najnižji znesek dodeljene finančne pomoči znaša 100 evrov na upravičenca.
Za izvedbo odloka bodo v letošnjem letu zagotovljena sredstva v višini do 4,5 milijona evrov.

 

Pomembno:

  • Za pridobitev pomoči ni potrebno vložiti vloge. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) bo izdala informativne odločbe, ki jih bodo upravičenci prejeli na dom. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izpostavlja, naj vsi potencialni upravičenci do pomoči pravočasno poravnajo zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki presegajo 50 evrov. V skladu z odlokom morajo biti te obveznosti poravnane najkasneje 5. dan po uveljavitvi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Informacije najdete tudi na spletni strani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | GOV.SIAgencija za kmetijske trge in razvoj podeželja | GOV.SI