komunalna in prometna infrastruktura

KOMUNALA NOVA GORICA D.D.

Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 33 55 300

Fax: +386 (0)5 33 55 311

E-naslov: info@komunala-ng.si

Spletna stran: www.komunala-ng.si

več

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. KROMBERK

Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 339 11 00

Fax: (05) 339 11 28

Elektronska pošta: info@vik-ng.si

Spletna stran: www.vik-ng.si

več

EKO ENERGETIKA – DIMNIKARSTVO ORMOŽ

Ljutomerska 30, 2270 Ormož

Telefon: (02) 740 04 00

Fax: (02) 740 04 01

Elektronska pošta: ecoenergetika-dimnikarstvo@siol.net

Spletna stran: www.ekoenergetika-dimnikarstvo.si

več

ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 339 67 00

Fax: (05) 339 67 05

Klicni center: (05) 333 33 50

Spletna stran: www.elektro-primorska.si

več

OBČINSKE CESTE

Vzdrževalna dela in investicije na občinskih cestah:

Oddelek za okolje in prostor Občine Renče-Vogrsko
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 338 45 02

Dežurna služba:
Kolektor CPG d.d, informacije o nujnih neodložljivih delih izven delovnega časa (npr. odstranitev ovir na cesti) se zbirajo na centru za obveščanje št. 112

več

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Oddelek za okolje in prostor Občine Renče-Vogrsko
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 338 45 02

več