Gospodarstvo in infrastruktura

EKO ENERGETIKA – DIMNIKARSTVO ORMOŽ

EKO ENERGETIKA – DIMNIKARSTVO ORMOŽ

Ljutomerska 30, 2270 Ormož

Telefon: (02) 740 04 00

Fax: (02) 740 04 01

Elektronska pošta:

Spletna stran: www.ekoenergetika-dimnikarstvo.si

ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D

ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 339 67 00

Fax: (05) 339 67 05

Klicni center: (05) 333 33 50

Spletna stran: www.elektro-primorska.si

KOMUNALA NOVA GORICA D.D.

KOMUNALA NOVA GORICA D.D.

Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 33 55 300

Fax: +386 (0)5 33 55 311

E-naslov:

Spletna stran: www.komunala-ng.si

OBČINSKE CESTE

Vzdrževalna dela in investicije na občinskih cestah:

Oddelek za okolje in prostor Občine Renče-Vogrsko
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 338 45 02

Dežurna služba:
Kolektor CPG d.d, informacije o nujnih neodložljivih delih izven delovnega časa (npr. odstranitev ovir na cesti) se zbirajo na centru za obveščanje št. 112

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. KROMBERK

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. KROMBERK

Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 339 11 00

Fax: (05) 339 11 28

Elektronska pošta:

Spletna stran: www.vik-ng.si

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Oddelek za okolje in prostor Občine Renče-Vogrsko
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: (05) 338 45 02