občinsko glasilo

OBČINSKI LIST ŠT. 3, 24. MAREC 2022
Casopis Rence_Vogrsko_Marec 2022.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 7, 2. JUNIJ 2022
Casopis Rence_Vogrsko_Junij 2022.pdf


 

OBČINSKI LIST ŠT. 4, 25. MAREC 2021
Casopis Rence_Vogrsko_Marec 2021_03.pdf
PRILOGA marec 2021_03.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 15. JULIJ 2021
Casopis Rence_Vogrsko_Julij 2021_02.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 14, 21. OKTOBER 2021
Casopis Rence_Vogrsko_Oktober 2021.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 17, 23. DECEMBER 2021
Casopis Rence_Vogrsko_December 2021.pdf

 

OBČINSKI LIST ŠT. 17, 23. DECEMBER 2020
Casopis Rence_Vogrsko_December 2020_03.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 14, 22. OKTOBER 2020
Občinski list_oktober 14-2020.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 7, 18. JUNIJ 2020
 Občinski list_junij 7-2020.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 4, 19. MAREC 2020
Občinski list_marec 4-2020.pdf
 

OBČINSKI LIST ŠT. 14, 27. DECEMBER 2019
Občinski list.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 12, 24. OKTOBER 2019
Občinski list.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 18. JULIJ 2019
Občinski list.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 6, 16. MAJ 2019
Občinski list.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 3, 14. MAREC 2019
Občinski list.pdf

OBČINSKI LIST ŠT. 1, 9. MAREC 2018
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 5, 17. MAJ 2018
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 8, 19. JULIJ 2018 
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 12, 25. OKTOBER 2018 
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 16, 27. DECEMBER 2018
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 1, 8. MAREC 2017
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 5, 17. MAJ 2017
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 7, 19. JULIJ 2017
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 27. OKTOBER 2017
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 11, 22. DECEMBER 2017
Občinski list 


 

 

 

 

 

OBČINSKI LIST ŠT. 1, 24. FEBRUAR 2016
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 4, 20. APRIL 2016
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 6, 22.JUNIJ 2016
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 10, 26. OKTOBER 2016
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 12, 21. DECEMBER 2016
Občinski list


 

OBČINSKI LIST ŠT. 1, 26. FEBRUAR 2015
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 3, 22. APRIL 2015
Občinsk list

OBČINSKI LIST ŠT. 5, 24. JUNIJ 2015
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 8, 20. OKTOBER 2015
Občinski list
Priloga Občinskemu listu

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 23. DECEMBER 2015
Občinski list 
Priloga Občinskemu listu

 

 

OBČINSKI LIST ŠT. 1, 26. FEBRUAR 2014
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 6, 23. APRIL 2014
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 8, 7. JULIJ 2014
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 13, 22. OKTOBER 2014
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 16, 24. DECEMBER 2014
Občinski list

 

OBČINSKI LIST ŠT. 2, 27. FEBRUAR 2013
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 5, 19. APRIL 2013
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 7, 28. JUNIJ 2013
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 10. OKTOBER 2013
Občinski list
Priloga občinskega lista

OBČINSKI LIST ŠT. 12, 24. DECEMBER 2013
Občinski list
 

 

OBČINSKI LIST ŠT. 2, 28. FEBRUAR 2012
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 6, 18. APRIL 2012
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 8, 28. JUNIJ 2012
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 10. OKTOBER 2012
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 12, 21. DECEMBER 2012
Občinski list  

OBČINSKI LIST ŠT.1, 23. FEBRUAR 2011
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 5, 19. APRIL 2011
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 7, 29. JUNIJ 2011
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 8, 22. SEPTEMBER 2011
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 10, 23. NOVEMBER 2011
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 11, 23. DECEMBER 2011
Občinski list
 

OBČINSKI LIST ŠT. 2, 18. FEBRUAR 2010
Občinski list  

OBČINSKI LIST ŠT. 5, 20. APRIL 2010
Občinski list

OBČINSKI LIST ŠT. 6, 24. JUNIJ 2010
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 9, 29. SEPTEMBER 2010
Občinski list 

OBČINSKI LIST ŠT. 12, 9. DECEMBER 2010
Občinski list


 

OBČINSKI LIST št. 1, 11. FEBRUAR 2009
občinski list

OBČINSKI LIST št. 4, 21. ARPIL 2009
občinski list

OBČINSKI LIST št. 5, 23. JUNIJ 2009  
občinski list

OBČINSKI LIST št. 6, 30. SEPTEMBER 2009  
občinski list

OBČINSKI LIST št. 8, 17. NOVEMBER 2009 
občinski list

OBČINSKI LIST št. 10, 22. DECEMBER 2009
občinski list

OBČINSKI LIST št.1, FEBRUAR 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št. 6, APRIL 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št. 8, MAJ 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št. 10, JULIJ 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št. 13, SEPTEMBER 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št. 15, NOVEMBER. 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št. 18, DECEMBER 2008
občinski list

OBČINSKI LIST št.1, JANUAR 2007
občinski list

OBČINSKI LIST št.2, MAREC 2007
občinski list

OBČINSKI LIST št.3, APRIL
občinski list

OBČINSKI LIST št.4, MAJ
občinski list

OBČINSKI LIST št.5-6, JUNIJ-JULIJ 2007
občinski list 1. del
občinski list 2. del

OBČINSKI LIST št.10, OKTOBER 2007
občinski list

OBČINSKI LIST št.11, DECEMBER 2007
občinski list