12. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 21. 06. 2024

Gradivo

2. TOČKA DR. -Sklep Strategija razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina 2024-2030.doc

2.1. TOČKA DR. - Strategija turizma NG in VD izvlecek.pdf

2.2. TOČKA DR. - Strategija turizma NG in VD celoten dokument .pdf

3. TOČKA DR. - Svet za invalide - Poročilo OPMI 2023_za_občino_Renče_Vogrsko_.doc

3.1. TOČKA DR. - Svet za invalide - Predlog SMERNIC_za_izdelavo_AKCIJSKEGA_NAČRTA_OPMI_za_občino_Renče_Vogrsko_ .doc

4. TOČKA DR. -Sklep o sofinanciranju nadstandardnih programov v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.docx

4.1. TOČKA DR. -OŠ Renče - Prošnja za kritje stroškov nadstandardnih programov.pdf

5. TOČKA DR. -Soglasje k organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.docx

5.1. TOČKA DR. -OŠ Renče - Predlog oblikovanja oddelkov in sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Renče.pdf

6. TOČKA DR. -Sklep o novih ekonomskih cenah programov vrtca pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.docx

6.1. TOČKA DR. -OŠ Renče - Predlog za ceno vrtca.pdf

6.2. TOČKA DR. -Tabela- PRIMERJAVA CEN V JAVNIH VRTCIH V DRUGIH OBČINAH.docx

7. TOČKA DR - SKLEP o imenovanju člana odbora za družbene dejavnostir.doc

8. TOČKA DR. -Sklep o sofinanciranju nadstandardnih programov v POŠ Vogrsko.docx

8.1. TOČKA DR. -Vloga POŠ Vogrsko - prošnja za sofinanciranje nadstandardnega in razširjenega programa OŠ v šolskem letu 2024-2025.pdf

9. TOČKA DR. -Letno porocilo o delu NO za leto 2023.pdf

10. TOČKA DR. -Sklep o ugotovitvi javnega interesa.doc

Zapisnik 11. seje SPK.pdf

Zapisnik 10. redne seje - ODD.pdf

Predlog zapisnika 11. redne seje OS

Zapisnik 2.dopisne seje KMVVI

Porocilo_župana 28. 5. do 20 6._

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV PREJŠNJE SEJE