LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT EKSRP: KUJ.ME: Center tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu

Vrednost projekta: 300.856,16 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2021

LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT EKSRP: KUJ.ME: Center tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu
Opis projekta:

Na območju LAS v objemu sonca deluje več različnih akterjev tehnične kulture in med njimi so tudi skrbniki tehniške dediščine. Inštitutcija, s katero vsi strokovno sodelujejo, je Goriški muzej. Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« je nadgradnja obstoječim praksam – identificira nosilce skrbi za tehniško dediščino, jih poveže in opolnomoči za še učinkovitejše delovanje, z uporabo dobrih in novimi inovativnimi pristopi razvije nov produkt/storitev, katerega dodana vrednost je, da je povezljiv s turistično ponudbo, podjetništvom in medgeneracijskim prenosom znanj in kompetenc na podeželju, vse na načelih trajnosti. Glavni cilj je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje CENTRA TEHNIČNE KULTURE KUJ.ME kot inovativne platforme, ki spodbudi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se vzpostavijo možnosti za krepitev lokalne identitete, med generacijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti.


V sklopu projekta KUJ ME se načrtuje razvoj razširjene mreže manjših muzejev/zbirk, ki bi v ruralnih okoljih predajala obrtniško znanje in ohranjeno dediščino. Občina Renče-Vogrsko sodeluje v projektu kot partner in pri tem bo izvedla aktivnost vzpostavitve manjše zbirke/muzeja v nastajanju v prostorih Kulturnega doma v Bukovici.  Muzej tehnične dediščine širšega območja. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za prvo fazo aktivnosti – fotografiranje ter snemanje za potrebe priprave videa. Muzej je bil postavljen in zaključen v letu 2021.

 

LOKACIJA PROJEKTA