ZBIRKA INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE IN OBRTI V OBČINI RENČE–VOGRSKO

Stalna razstava v Kulturnem domu Bukovica obiskovalca popelje skozi zgodovino industrije in obrti v občini Renče–Vogrsko. Zagotovo še danes to območje najbolj slovi po opekarstvu. Tu so žgali glino že v rimskih časih, o čemer pričajo zanimive najdbe. Pravi razcvet industrije in obrti se je na tej razmeroma majhni površini zgodil po 2. svetovni vojni, ko se je pojavila kopica obrti: od zidarstva do obdelave umetnih materialov.

muzej-1

Zbirka nas skozi zgodbe, predmete in fotografije opominja, da so imeli tudi prvi podjetniki in obrtniki svoje začetke v opuščenih opekarnah, konjskih hlevih, nekdanjih gostilnah in v svojih malih domačih garažah.

Razstava Industrijska dediščina in obrti v Občini Renče - Vogrsko je bila izpeljana v okviru projekta LAS v objemu sonca - Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE KUJ.ME. Za vsebino sta odgovorna: Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica in Občina Renče - Vogrsko. Stalna razstava se razdeli na sedem delov:

  • Zidarstvo: Renče so zibelka zidarstva na Goriškem. Pred 1. svetovno vojno je bil v vsaki hiši vsaj po en zidar. Renški zidarji so začeli hoditi na sezonsko delo izven Goriške, v oddaljene kraje Avstro-Ogrske. Leta 1897 je bila v Renčah ustanovljena zidarska obrtna šola, v kateri je potekal pouk od oktobra do konca aprila.
  • Mlinarstvo: Ob koncu 19. stoletja je Ivan Stibilj od grofa odkupil mlin in vse mlinske naprave. Na ruševinah starega mlina se je zgradilo novo stavbo, v katero je bila leta 1924 nameščena Francisova turbina, ki je poleg mlinskih naprav gnala še žago in elektrarno. V Renčah je tako na sveti večer leta 1925 zasvetila prva žarnica. Mlin je mlel vse do leta 1978, zadnji mlinar v njem je bil Ivanov sin Josip Stibilj.
  • Mizar Voljča Draga: Zametke podjetja lahko iščemo v letu 1944, ko je svoja vrata odprla mizarska delavnica v Bukovici. Ukvarjalo se je z mizarstvom, trgovsko in zidarsko dejavnostjo. Poleg proizvodnje različnih lesnih izdelkov se je podjetje ukvarjalo tudi z nabavo in prodajo drv, lesnih surovin in žaganega lesa. Iz te dejavnosti nastane Kurivo Gorica, tako da se je lahko novo nastali Mizar posvetil predvsem izdelavi gradbenih elementov.
  • Goriške opekarne: Strešnike, podobne sedanjemu korcu, so na tem območju izdelovali že Rimljani pred dva tisoč leti. V času avstro-ogrske monarhije je na tem območju obratovalo 47 opekarskih obratov. Glino so najprej žgali v kopah (poljskih pečeh), konec 19. stoletja pa so prešli na Hofmanove (krožne) peči. Po priključitvi Primorske k Jugoslaviji so leta 1948 iz številnih že obstoječih obratov ustanovili Goriške opekarne, ki so bile izrednega pomena pri gradnji Nove Gorice, saj je bila opeka glavni gradbeni material. Velik preobrat se je zgodil v 70. letih 20. stoletja, ko stare Hoffmanove peči zamenjajo s tunelskimi.
  • Šampionka Renče: Začetki Šampionke segajo v leto 1960, ko se je začelo pod vodstvom Stanislava Weitzerja, v opuščenem konjskem hlevu proizvajati varikino. V takratni Jugoslaviji ni bilo nobenega proizvajalca za to belilno sredstvo, ki so ga primorske gospodinje poznale še iz časov italijanske okupacije. 1963 so odprli kisarno v opuščeni opekarni v Bukovici in istega leta so v opuščeni opekarni v Vrtojbi začeli gojiti gobe – šampinjone. Proizvajati so začeli različna pralna in čistilna sredstva, ki so jih prodajali po celotni Jugoslaviji.
  • Poligalant Volčja Draga se je razvil iz majhnega obrtnega podjetja, ki je od leta 1956 delovalo v prostorih nekdanje gostilne pri Kodrmacu v Volčji Dragi. Naslednje leto ustanovijo oddelek za izdelovanje embalaže iz plastičnih mas in oddelek za izdelovanje konfekcije. Za Tovarno pohištva Nova Gorica so izdelovali posebno embalažo, v katero so zapakirali izdelke, ki so jih nato izvažali v ZDA. V 90. letih sta iz podjetja Poligalant plastik nastali podjetji Poligalant, industrija za predelavo plastičnih mas, in Polident, industrija za proizvodnjo izdelkov za zobozdravstvo.
  • Tekstilna tovarna Okroglica: Ustanovljena je bila leta 1957 kot obrtno podjetje Tkalnica Dombrava. Samo leto za tem se je podjetje preimenovalo v Tekstilno tovarno Okroglica. Eden od razlogov njenega nastanka je bila takratna velika ženska brezposelnost na območju spodnje Vipavske doline. Leta 1962 je tovarna pridobila prvi tiskalni stroj, s katerim začnejo izdelovati artikle za gospodinjstvo. V naslednjih letih se posvetijo predvsem proizvodnji izdelkov za pohištveno in čevljarsko industrijo ter izdelovanju avtomobilskih prevlek. Ob koncu 80. let 20. stoletja pričnejo tudi s proizvodnjo izdelkov za potrebe industrije kablov.

Ogled razstave je možen:

  •  v ponedeljek: 8.30–12.00
  •  v sredo: 8.30–12.00 in 13.30–16.30
  •  v petek: 8.30–12.00

po predhodni najavi na +386 (0)5 338 45 00

Informacije
Občina Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

T: +386 (0)5 338 45 00
M: +386 (0)51 212 226
W: www.rence-vogrsko.si
E: