Prijavitelji in odobrena sredstva po JR za a sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v občini za leto 2022

09. 08. 2022 / TURIZEM

Razpis zaključen

Prijavitelji_in_odobrena_sredstev_JR_za_sofinanciranje_programov_in_projektov_dru__tev_na_podro__ju_turizma_2022.jpg