Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

1. Predpisi, ki urejajo to področje:
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/19 (str. 12)) velja od 1. 5. 2019
- Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Renče–Vogrsko Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/19 (str. 14)) velja od 1. 5. 2019

2. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov s tega področja: (v kratkem)

3. Prejemniki in višina prejetih sredstev / Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: 2020, 2021, 2022, 2023

4. Vpogled v podatke Centralnega registra društev

5. Društva s statusom delovanja v javnem interesu