Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Renče-Vogrsko v letu 2024

01. 02. 2024 / MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Rok za prijavo: 31. 08. 2024 do 23:59