Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

1. Predpisi, ki urejajo to področje:
- Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/18 (str. 12)) velja od 7. 7. 2018

2. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov s tega področja: (v kratkem)

3. Prejemniki in višina prejetih sredstev / Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: 2022