Namera za oddajo v najem dela zemljišča katastrska občina: 2319-Bukovica, parcela: 460/17 po metodi neposredne pogodbe

04. 06. 2024 / RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Rok za prijavo: 24. 06. 2024 do 12:00