Razpisi

Zavihek je namenjen objavam namer o prodaji nepremičnin v lasti Občine Renče–Vogrsko, namer o menjavah in drugim dokumentov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.

Zavihek je namenjen objavam namer o prodaji nepremičnin v lasti Občine Renče–Vogrsko, namer o menjavah in drugim dokumentov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.


04. 06. 2024
Razpis zaključen

Namera za oddajo v najem dela zemljišča katastrska občina: 2319-Bukovica, parcela: 460/17 po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

26. 04. 2024
Razpis zaključen

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

31. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2320-Prvačina, parcela: 1515/21, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

31. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2320-Prvačina, parcela: 1515/20, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

31. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2320-Prvačina, parcela: 1515/19, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

04. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2314-Vogrsko, parcela: 1137/4, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

04. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2320-Prvačina, Parcela: 1518/8 in 1705, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

04. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, Parcela: 2761, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

04. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2322-Renče, Parcela: 2243/12, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

04. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2322-Renče, Parcela: 2243/10, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

03. 07. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, parcela: 2246/24, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

22. 06. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2321-Gradišče, parcela: 550/16, po metodi neposredne pogodbe, ponovljen postopek

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE