Javno povabilo k posredovanju kandidature za člana nadzornega sveta JSMGG

16. 12. 2022 / VOLITVE IN IMENOVANJA

Razpis zaključen

Predloge najkasneje do vključno 27. 12. 2022 oddate osebno na sedežu občinske uprave ali po e-pošti na:  ali po pošti na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom »Za KMVVI«.

Povabilo NADZORNI SVET JSMGG (002).docx