Razpisi

Zavihek je namenjen objavam za potrebe volitev in imenovanj.

Zavihek je namenjen objavam za potrebe volitev in imenovanj.


19. 04. 2024
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje predstavnice/predstavnika ustanovitelja v svetu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

VOLITVE IN IMENOVANJA

25. 03. 2024
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana sveta knjižnice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

VOLITVE IN IMENOVANJA

04. 01. 2024
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje nadomestne/ga predstavnice/predstavnika ustanovitelja v svetu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

VOLITVE IN IMENOVANJA

13. 11. 2023
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

VOLITVE IN IMENOVANJA

29. 09. 2023
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

VOLITVE IN IMENOVANJA

10. 01. 2023
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika/predstavnico lokalne skupnosti CSD Severna Primorska

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svetu Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svetu zavoda LUNG

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za člana nadzornega sveta JSMGG

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog JSMGG

VOLITVE IN IMENOVANJA

13. 10. 2022
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana sveta zavoda osnovna šola Kozara Nova Gorica

VOLITVE IN IMENOVANJA

04. 04. 2022
Razpis zaključen

Ponovni javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

VOLITVE IN IMENOVANJA