Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje nadomestne/ga predstavnice/predstavnika ustanovitelja v svetu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

04. 01. 2024 / VOLITVE IN IMENOVANJA

Razpis zaključen

Povabilo k imenovanju nadomestnega predstavnika - Goriška Lekarna.pdf

 

Predloge najkasneje do vključno 12. 1. 2024 oddate osebno na sedežu občinske uprave ali po e-pošti na: ali po pošti na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, s pripisom »Za KMVVI«.