ŠKULJANJE

Škuljanje je del turistične ponudbe krajev na Primorskem, s katero se ukvarjajo številni posamezniki. Igra tako predstavlja pomemben element lokalne kulturne dediščine z močno socialno in povezovalno vlogo v lokalnih skupnostih. Člani društev se v prizadevanjih za prenos znanja škuljanja na različne generacije povezujejo med seboj. Organizirajo številna tekmovanja in predstavitve, ki jih izvajajo v okviru svojih dejavnosti. Prizadevajo si ustanoviti mednarodno organizacijo, zato da bi zagotovili še večjo prepoznavnost te nesnovne kulturne dediščine. Vpis v register nesnovne kulturne dediščine je bil izveden 20.9.2016.

 

Športno društvo Škulja je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ohranjanja igre škuljanje. Ob tem so člani društva zapisali pravila igre in uredili igrišča za igro, treninge in tekmovanja. Društvo ima več kot 100 članov, ki so razdeljeni v sekcije (Vogrsko, Arčoni, Renče, Kurnik, Bukovica - Volčja Draga). Predstavitev igre je tudi sestavni del turistične ponudbe ob dogodkih v občini Renče - Vogrsko, saj jo igrajo ob različnih praznikih, srečanjih in prireditvah. 

SKULJANJE1