OPAZOVANJE PTIC

Opazovanje ptic je zanimiv in tudi v Sloveniji vse bolj priljubljen način preživljanja prostega časa v naravi. Že v naseljih se pojavljajo različne ptice in ugotavljanje, katerim vrstam pripadajo, je lahko pravi izziv.  V okviru projekta VIPava je na območju Vipavske doline predvidena vzpostavitev usmerjevalne infrastrukture, ki bo obiskovalce usmerjala z najobčutljivejših območij na območja, kjer ti ne bodo motili naravnih procesov in ne bodo imeli negativnega vpliva na ciljne vrste in njihove habitate. Ena izmed vmesnih točk je tudi opazovalnica za ptiče, ki  je postavljena v bližini opuščenega renškega glinokopa. Okoli jezera je do ptičje opazovalnice speljana tudi dva kilometra dolga pešpot. Tukaj so si gnezdišča ustvarile nekatere izjemne vrste ptic, zaradi česar je lokacija zanimiva za ornitologe in druge opazovalce ptic. Ena od najbolj zanimivih vrst je čapljica, ki na tej majhni površini dosega najvišjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. Od vodnih ptic so najpogostejše mlakarice, liske, zelenonoge tukalice in mali ponirki. Poleg že naštetih ptic lahko na območju glinokopa najdemo tudi edino potrjeno gnezdišče sive gosi v Sloveniji.

 

OPAZOVALNICA1.jpg

OPAZOVALNICA7.jpg
OPAZOVALNICA2.jpg
OPAZOVALNICA3.jpg
OPAZOVALNICA4.jpg
OPAZOVALNICA6.jpg

OPAZOVALNICA1