CERKEV SV. LOVRENCA

V srednjem veku, je na območju današnjega Britofa zraslo strnjeno naselje s cerkvijo sv. Lovrenca, ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1525. Cerkev je bila primarno obdana s pokopališčem, ki se je kasneje z jožefinskim odlokom v drugi polovici 18. stoletja premaknilo izven naselja. V času 1. sv. vojne je cerkev zrušila granata. Novo cerkev so s prostovoljnimi prispevki in delom zgradili krajani v letu 1928.

svLovrenc