DVOREC ŠPINJOLIŠČE

Na obronkih valovitega gričevja, ki se dviga nad vasjo Renče leži zaselek Špinjolišče, po katerem nosi ime tudi ostanek dvorca. Ime izvira iz poimenovanja Ölperg oz. Elperch, ki izhaja iz nemškega pojma Öl spannen in nakazuje na prostor za pridobivanje olja s stiskanjem oliv. Pridelava olivnega olja je bila glavna kmetijska panoga tega posestva.

spinjolisce