OPEKARSTVO IN ZIDARSTVO

Začetki opekarstva v naših krajih segajo že v daljno rimsko obdobje, ko je skozi to območje potekala rimska cesta, ki je povezovala Akvilejo s takratno Emono. Kot eno izmed mnogih postojank, ki so se nahajale ob tej prometnici, pisni viri navajajo postojanko z imenom Ad Fornulos (Pri pečeh). Ta naj bi se nahajala ravno na območju med Biljami in Bukovico. Že v letu 1982 so na območju Bilj (Križ Cijan) z arheološkimi izkopavanji odkrili več peči, delovski objekt ter kanal povezan s kuriščem.

opekarstvo