RENŠKI GRAD

Podobo današnjega "Starega placa" v Renčah zagotovo krasi ostanek nekdaj mogočnega Renškega gradu oz. dvorca.
Njegovi začetki segajo daleč v 13. stoletje, ko je na tem mestu stal srednjeveški dvor, predhodnik današnjega novoveškega dvorca.

renskiGrad