PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RENČE – VOGRSKO

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Vasja Mozetič, poveljnik: 031 528 860
Dragan Zorn, predsednik: 041 752 570

Email:

Spletna stran: pgd-rence-vogrsko.si

PGD_RENCE_VOGRSKO_nalepka