Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja

13. 05. 2022 / RAZPISI

Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče je na 4. izredni seji, dne 25. 4. 2022, sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta.