Razpisi

Zavihek je namenjen objavam za potrebe volitev in imenovanj.


10. 01. 2023
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika/predstavnico lokalne skupnosti CSD Severna Primorska

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svetu Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svetu zavoda LUNG

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za člana nadzornega sveta JSMGG

VOLITVE IN IMENOVANJA

16. 12. 2022
Razpis zaključen

Javno povabilo k posredovanju kandidature za člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog JSMGG

VOLITVE IN IMENOVANJA

13. 10. 2022
Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature za imenovanje predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana sveta zavoda osnovna šola Kozara Nova Gorica

VOLITVE IN IMENOVANJA

04. 04. 2022
Razpis zaključen

Ponovni javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

VOLITVE IN IMENOVANJA

25. 02. 2022
Razpis zaključen

Javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

VOLITVE IN IMENOVANJA

24. 02. 2022
Razpis zaključen

Javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

VOLITVE IN IMENOVANJA

22. 02. 2022
Razpis zaključen

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

VOLITVE IN IMENOVANJA

23. 09. 2021
Razpis zaključen

POVABILO K POSREDOVANJU KANDIDATURE ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA/ PREDSTAVNICE USTANOVITELJA V SVETU ZAVODA GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA

VOLITVE IN IMENOVANJA

11. 06. 2021
Razpis zaključen

POGOJI ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANIJO ZA REFERENDUM DNE 11. 7. 2021

VOLITVE IN IMENOVANJA