Razpisi

Zavihek je namenjen objavam namer o prodaji nepremičnin v lasti Občine Renče–Vogrsko, namer o menjavah in drugim dokumentov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.


01. 02. 2023

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2782/1, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

02. 12. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2314 Vogrsko, parceli: 191/20 in 191/23, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

16. 11. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina 2314 Vogrsko, parcela št. 191/21

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/28, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/32, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/31, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/16, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/27, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

13. 07. 2022
Razpis zaključen

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za najem dela stavbe 444-7 (ID oznaka 2322-444-7), Trg 25, 5292 Renče, prostor v drugem nadstropju ZD Renče

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

12. 07. 2022
Razpis zaključen

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine s pripadajočo stavbo, katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 90/4

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

05. 05. 2022
Razpis zaključen

Ugotovitvena odločba o ukinitvi zaznambe javnega dobra za k.o. 2319 Bukovica parc. št. 275/6, 609/10, 610/2, 615/13, 617/5, 652/3 in 653 ter k.o. 2314 Vogrsko parc. št. 1129/14, 1299/1, 1352, 1586, 1629, 643/11

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

29. 03. 2022
Razpis zaključen

Ugotovitvena odločba o izbrisu zaznambe javnega dobra

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE