Razpisi

Zavihek je namenjen objavam namer o prodaji nepremičnin v lasti Občine Renče–Vogrsko, namer o menjavah in drugim dokumentov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.


29. 05. 2023

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, parcela: 2243/9, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

29. 05. 2023

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2319-Bukovica, parcela: 464/50, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

08. 05. 2023

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 renče, parcela: 2473/2, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

07. 04. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina 2321 Gradišče, parcela št. 550/16

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

01. 02. 2023
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2782/1, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

02. 12. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnin katastrska občina: 2314 Vogrsko, parceli: 191/20 in 191/23, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

16. 11. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina 2314 Vogrsko, parcela št. 191/21

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/28, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/32, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/31, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/16, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

24. 08. 2022
Razpis zaključen

Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/27, po metodi neposredne pogodbe

RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE