Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

1. Predpisi, ki urejajo to področje:
- Odlok o priznanjih Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/08 (str. 9), 11/17 (str. 4)) velja od 29. 2. 2008 

2. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov s tega področja: (v kratkem)

3. Prejemniki  / Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: (v kratkem)