Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

1. Predpisi, ki urejajo to področje:
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče–Vogrsko za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/16 (str. 1)) velja od 22. 10. 2016

2. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov s tega področja: (v kratkem)

3. Prejemniki in višina prejetih sredstev za leta / zaključno poročilo oz. povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: 2020, 2021, 2022 ,2023

4. Vpogled v podatke Centralnega registra društev

5. Društva s statusom delovanja v javnem interesu 

 


29. 02. 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2024

KMETIJSTVO

29. 02. 2024
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2024

KMETIJSTVO

23. 02. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče-Vogrsko za leto 2023

KMETIJSTVO

23. 02. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2023

KMETIJSTVO

17. 02. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2022

KMETIJSTVO

17. 02. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2022.

KMETIJSTVO

18. 03. 2021
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2021

KMETIJSTVO

18. 03. 2021
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021

KMETIJSTVO

30. 07. 2020
Razpis zaključen

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2020

KMETIJSTVO

30. 07. 2020
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2020

KMETIJSTVO

07. 07. 2020
Razpis zaključen

Razpis BREZOBRESTNIH POSOJIL na področju gospodarstva in kmetijstva

KMETIJSTVO

16. 05. 2019
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2019

KMETIJSTVO