Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

1. Predpisi, ki urejajo to področje:
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

2. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov s tega področja: (v kratkem)

3. Prejemniki in višina prejetih sredstev / Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: (v kratkem)

4. Vpogled v podatke Centralnega registra društev

5. Društva s statusom delovanja v javnem interesu