Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

Zavihek je namenjen objavam namer o prodaji nepremičnin v lasti Občine Renče–Vogrsko, namer o menjavah in drugim dokumentov s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.


V rubriki trenutno ni objavljenih razpisov.