Razpisi

Na tem naslovu boste našli objave aktualnih razpisov s področij: kultura, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina, veteranske organizacije, upokojenske organizacije, humanitarne organizacije, invalidi in socialne dejavnosti, štipendije in nagrade za mlade talente.

Prav tako so, skladno z uredbo, ki ureja področje ponovne uporabe informacije javnega značaja, objavljeni podatki o preteklih razpisih, komisijah in pravnih podlagah za realizacijo razpisov.

1. Predpisi, ki urejajo to področje:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/10 (str. 37), 2/11 (str. 2), 2/15 (str. 3)) velja od 11. 3. 2010
- Lokalni program za kulturo v občini Renče–Vogrsko za obdobje 2022–2025 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/21 (str. 3)) v uporabi od 1. 1. 2022
- Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 4/14 (str. 1), 2/18 (str. 12)) velja od 3. 4. 2014

2. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov s tega področja: (v kratkem)

3. Prejemniki in višina prejetih sredstev / Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: 2020, 2021, 2022

4. Vpogled v podatke Centralnega registra društev

5. Društva s statusom delovanja v javnem interesu 

 


16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2023

KULTURA

16. 05. 2023
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v letu 2023

KULTURA

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

KULTURA

28. 03. 2022
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

KULTURA

19. 03. 2021
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021

KULTURA

18. 03. 2021
Razpis zaključen

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče–Vogrsko v letu 2021

KULTURA

24. 11. 2020
Razpis zaključen

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020

KULTURA

07. 09. 2020
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev s področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020

KULTURA

12. 06. 2019
Razpis zaključen

Ocenjevalne komisije za javni razpis na področju družbenih dejavnosti

KULTURA

04. 06. 2019
Razpis zaključen

Razdelitev sredstev po razpisih Občine Renče-Vogrsko za leto 2018

KULTURA

17. 05. 2019
Razpis zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev s področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2019

KULTURA

11. 04. 2018
Razpis zaključen

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN TURIZMA V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2018

KULTURA