Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

26. 04. 2024 / RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Razpis zaključen