Ponovni javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

04. 04. 2022 / VOLITVE IN IMENOVANJA

Razpis zaključen